Nieuws

Fiscount Loonservice wil graag up-to-date zijn. Dat betekent dat wij dagelijks het nieuws volgen op allerlei gebied. Op fiscaal en economisch gebied en het nieuws vanuit Den Haag als het gaat om wet- en regelgeving. Wij delen deze kennis graag met u door middel van het onderstaande nieuws!

Asbestsanering monumentenpand

11 januari 2018

Lees meer

Overtreding geheimhoudingsbeding

11 januari 2018

Lees meer

Buitenlands pensioen en premieheffing

10 januari 2018

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2018

04 januari 2018

Lees meer

Bedragen kindregelingen 2018

04 januari 2018

Lees meer

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

04 januari 2018

Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting

04 januari 2018

Lees meer

Investeringsaftrek 2018

04 januari 2018

Lees meer

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

04 januari 2018

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

04 januari 2018

Lees meer

Diverse uitkeringsbedragen 2018

21 december 2017

Lees meer

Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

21 december 2017

Lees meer

Belastingplan 2018 aangenomen

21 december 2017

Lees meer

Onderzoek naar IKEA-rulings

21 december 2017

Lees meer

Inhoudingsplicht buitenlandse rechtspersoon

20 december 2017

Lees meer

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

14 december 2017

Lees meer

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

14 december 2017

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn

14 december 2017

Lees meer

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

14 december 2017

Lees meer

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

14 december 2017

Lees meer

Na toekenning WIA-uitkering kan geen loonsanctie meer worden opgelegd

13 december 2017

Lees meer

Het team van Fiscount Loonservice wenst u een voorspoedig 2018

12 december 2017

Lees meer

Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers

12 december 2017

Lees meer

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

07 december 2017

Lees meer

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

07 december 2017

Lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

07 december 2017

Lees meer

Verrekening ingehouden loonheffing

07 december 2017

Lees meer

Premie Wlz 2018 bekend

06 december 2017

Lees meer

Bpm bij huur buitenlandse auto

29 november 2017

Lees meer

Premiepercentages 2018

29 november 2017

Lees meer

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

29 november 2017

Lees meer

De Tweede Kamer heeft Belastingplan 2018 aangenomen

29 november 2017

Lees meer

Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018 aangenomen

28 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips schenken en erven

24 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips eigen woning

24 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips voor ondernemingen

24 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips werkgevers

24 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips omzetbelasting

24 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips voor de dga

24 november 2017

Lees meer

Eindejaarstips particulieren

24 november 2017

Lees meer

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2018

21 november 2017

Lees meer

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

21 november 2017

Lees meer

Beantwoording vragen Belastingplan 2018

21 november 2017

Lees meer

Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling

21 november 2017

Lees meer

Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld

21 november 2017

Lees meer

Kabinetsreactie op Paradise Papers

17 november 2017

Lees meer

Uitleg premier afschaffing dividendbelasting

17 november 2017

Lees meer

Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

17 november 2017

Lees meer

Extra kosten kleding en beddengoed

17 november 2017

Lees meer

Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

17 november 2017

Lees meer

Minimumjeugdloon voor werkgevers

14 november 2017

Lees meer

Aanleveren mutaties december

14 november 2017

Lees meer

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

09 november 2017

Lees meer

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

09 november 2017

Lees meer

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

09 november 2017

Lees meer

Kosten total bodyscan niet aftrekbaar

02 november 2017

Lees meer

Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd

02 november 2017

Lees meer

Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

02 november 2017

Lees meer

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

26 oktober 2017

Lees meer

Verliesverrekening

26 oktober 2017

Lees meer

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

26 oktober 2017

Lees meer

Liever een oude auto van de zaak?

19 oktober 2017

Lees meer

Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

19 oktober 2017

Lees meer

Geen cumulatie van ontslaggronden

18 oktober 2017

Lees meer

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

18 oktober 2017

Lees meer

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

18 oktober 2017

Lees meer

Invoer (bijna) nieuwe auto

18 oktober 2017

Lees meer

Minimumloon over overwerkvergoeding

17 oktober 2017

Lees meer

Minimumloon over overwerkvergoeding

17 oktober 2017

Lees meer

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

11 oktober 2017

Lees meer

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

05 oktober 2017

Lees meer

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

05 oktober 2017

Lees meer

Loon deels door verrekening genoten

05 oktober 2017

Lees meer

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

05 oktober 2017

Lees meer

Onzakelijke borgstelling

05 oktober 2017

Lees meer

Nabetaling is onderdeel loon

05 oktober 2017

Lees meer

Berekening invorderingsrente

28 september 2017

Lees meer

Stakingswinst ondernemer

28 september 2017

Lees meer

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

28 september 2017

Lees meer

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

28 september 2017

Lees meer

Prinsjesdag 2018

21 september 2017

Lees meer

Multiplier giftenaftrek

21 september 2017

Lees meer

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

21 september 2017

Lees meer

Afschaffing inkeerregeling

21 september 2017

Lees meer

Definitie geneesmiddelen

21 september 2017

Lees meer

Afschaffing landbouwregeling

21 september 2017

Lees meer

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

21 september 2017

Lees meer

Maatregelen loonbelasting

21 september 2017

Lees meer

Pleegkinderen en partnerbegrip

21 september 2017

Lees meer

Tarieven inkomstenbelasting

21 september 2017

Lees meer

Teruggave overdrachtsbelasting

14 september 2017

Lees meer

Algemeen overleg Belastingdienst

14 september 2017

Lees meer

Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

14 september 2017

Lees meer

Bereikbaarheid Fiscount Loonservice

12 september 2017

Lees meer

Bereibaarheid Fiscount Loonservice

12 september 2017

Lees meer

Wetsvoorstel invoering automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

12 september 2017

Lees meer

Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

07 september 2017

Lees meer

Import gebruikte auto

07 september 2017

Lees meer

Eigenrisicodragerschap WGA

07 september 2017

Lees meer

Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

07 september 2017

Lees meer

Import gebruikte auto

07 september 2017

Lees meer

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar Tweede Kamer

07 september 2017

Lees meer

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar Tweede Kamer

07 september 2017

Lees meer

Eigenrisicodragerschap WGA

07 september 2017

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

31 augustus 2017

Lees meer

Teruggaaf omzetbelasting

31 augustus 2017

Lees meer

Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

31 augustus 2017

Lees meer

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

31 augustus 2017

Lees meer

Teruggaaf omzetbelasting

31 augustus 2017

Lees meer

Transitievergoeding en loondispensatie

31 augustus 2017

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

31 augustus 2017

Lees meer

Geen kleineondernemersregeling voor buitenlandse ondernemer

31 augustus 2017

Lees meer

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

31 augustus 2017

Lees meer

Transitievergoeding en loondispensatie

31 augustus 2017

Lees meer

Premieplicht Rijnvarende

30 augustus 2017

Lees meer

Premieplicht Rijnvarende

30 augustus 2017

Lees meer

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

24 augustus 2017

Lees meer

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

24 augustus 2017

Lees meer

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

24 augustus 2017

Lees meer

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

24 augustus 2017

Lees meer

Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

23 augustus 2017

Lees meer

Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

23 augustus 2017

Lees meer

Omzet- en winstcorrecties

17 augustus 2017

Lees meer

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17 augustus 2017

Lees meer

Aansprakelijkheid werkgever

17 augustus 2017

Lees meer

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17 augustus 2017

Lees meer

Aansprakelijkheid werkgever

17 augustus 2017

Lees meer

Omzet- en winstcorrecties

17 augustus 2017

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10 augustus 2017

Lees meer

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

10 augustus 2017

Lees meer

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

10 augustus 2017

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10 augustus 2017

Lees meer

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

10 augustus 2017

Lees meer

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

10 augustus 2017

Lees meer

Inhoudingen op en verrekeningen met loon

09 augustus 2017

Lees meer

Voorwaarde voor toekenning billijke vergoeding bij ontslag

09 augustus 2017

Lees meer

Inhoudingen op en verrekeningen met loon

09 augustus 2017

Lees meer

Voorwaarde voor toekenning billijke vergoeding bij ontslag

09 augustus 2017

Lees meer

Toepassing reisaftrek

03 augustus 2017

Lees meer

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

03 augustus 2017

Lees meer

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

03 augustus 2017

Lees meer

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

03 augustus 2017

Lees meer

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

03 augustus 2017

Lees meer

Toepassing reisaftrek

03 augustus 2017

Lees meer

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27 juli 2017

Lees meer

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27 juli 2017

Lees meer

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

26 juli 2017

Lees meer

Gastouder kan ondernemer zijn

26 juli 2017

Lees meer

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

26 juli 2017

Lees meer

Gastouder kan ondernemer zijn

26 juli 2017

Lees meer

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

26 juli 2017

Lees meer

Tanken op vakantie: lagere bijtelling

20 juli 2017

Lees meer

Tanken op vakantie: lagere bijtelling

20 juli 2017

Lees meer

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

20 juli 2017

Lees meer

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

20 juli 2017

Lees meer

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

20 juli 2017

Lees meer

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

20 juli 2017

Lees meer

Aanpak faillissementsfraude

20 juli 2017

Lees meer

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

20 juli 2017

Lees meer

Aanpak faillissementsfraude

20 juli 2017

Lees meer

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

20 juli 2017

Lees meer

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

20 juli 2017

Lees meer

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

20 juli 2017

Lees meer

Verdrag sociale zekerheid China

19 juli 2017

Lees meer

Onderzoek flexibilisering AOW

19 juli 2017

Lees meer

Compensatie verlies werknemersparticipatie

19 juli 2017

Lees meer

Verdrag sociale zekerheid China

19 juli 2017

Lees meer

Onderzoek flexibilisering AOW

19 juli 2017

Lees meer

Compensatie verlies werknemersparticipatie

19 juli 2017

Lees meer

Tegemoetkoming voor verhoogd minimum loon

17 juli 2017

Lees meer

Tegemoetkoming voor verhoogd minimum loon

17 juli 2017

Lees meer

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

13 juli 2017

Lees meer

Innovatiebox goedgekeurd

13 juli 2017

Lees meer

Geen verlenging restschuldregeling

13 juli 2017

Lees meer

Geen verlenging restschuldregeling

13 juli 2017

Lees meer

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

13 juli 2017

Lees meer

Innovatiebox goedgekeurd

13 juli 2017

Lees meer

Beantwoording vragen varianten kwalificatie arbeidsrelatie

12 juli 2017

Lees meer

Beantwoording vragen varianten kwalificatie arbeidsrelatie

12 juli 2017

Lees meer

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

06 juli 2017

Lees meer

Dga van Belgische bvba

06 juli 2017

Lees meer

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

06 juli 2017

Lees meer

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

06 juli 2017

Lees meer

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

06 juli 2017

Lees meer

Nogmaals Kamervragen letselschadevergoedingen

06 juli 2017

Lees meer

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

06 juli 2017

Lees meer

Dga van Belgische bvba

06 juli 2017

Lees meer

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

06 juli 2017

Lees meer

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

06 juli 2017

Lees meer

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

06 juli 2017

Lees meer

Nogmaals Kamervragen letselschadevergoedingen

06 juli 2017

Lees meer

Lening niet onzakelijk

29 juni 2017

Lees meer

Wederindiensttredingsvoorwaarde

29 juni 2017

Lees meer

Kosten keuring onderdeel scholingskosten

29 juni 2017

Lees meer

Berekening belastingrente

29 juni 2017

Lees meer

Vergoeding uitstel levering

29 juni 2017

Lees meer

Evaluatie 30%-regeling

29 juni 2017

Lees meer

Ontslag op staande voet na bedreiging werkgever

29 juni 2017

Lees meer

Berekening belastingrente

29 juni 2017

Lees meer

Vergoeding uitstel levering

29 juni 2017

Lees meer

Lening niet onzakelijk

29 juni 2017

Lees meer

Kosten keuring onderdeel scholingskosten

29 juni 2017

Lees meer

Wederindiensttredingsvoorwaarde

29 juni 2017

Lees meer

Ontslag op staande voet na bedreiging werkgever

29 juni 2017

Lees meer

Evaluatie 30%-regeling

29 juni 2017

Lees meer

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

22 juni 2017

Lees meer

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

22 juni 2017

Lees meer

Omvang loondoorbetalingsverplichting

22 juni 2017

Lees meer

Uitleg regeling belastingrente

22 juni 2017

Lees meer

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

22 juni 2017

Lees meer

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

22 juni 2017

Lees meer

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

22 juni 2017

Lees meer

Omvang loondoorbetalingsverplichting

22 juni 2017

Lees meer

Uitleg regeling belastingrente

22 juni 2017

Lees meer

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

22 juni 2017

Lees meer

Onbeperkt aantal contracten voor vakantie- of oproepkrachten

15 juni 2017

Lees meer

Onbeperkt aantal contracten voor vakantie- of oproepkrachten

15 juni 2017

Lees meer

Nettoloon in rekening-courant

15 juni 2017

Lees meer

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

15 juni 2017

Lees meer

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

15 juni 2017

Lees meer

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

15 juni 2017

Lees meer

Deeltijdpensioen gekort op WW-uitkering

15 juni 2017

Lees meer

Nettoloon in rekening-courant

15 juni 2017

Lees meer

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

15 juni 2017

Lees meer

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

15 juni 2017

Lees meer

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

15 juni 2017

Lees meer

Deeltijdpensioen gekort op WW-uitkering

15 juni 2017

Lees meer

Subsidieregeling praktijkleren

13 juni 2017

Lees meer

Subsidieregeling praktijkleren

13 juni 2017

Lees meer

Bezetting in vakantieperiode | Tijdig doorgeven van mutaties

13 juni 2017

Lees meer

Bezetting in vakantieperiode | Tijdig doorgeven van mutaties

13 juni 2017

Lees meer

Rapport kwalificatie arbeidsrelatie

08 juni 2017

Lees meer

Start onderneming met behoud van uitkering

08 juni 2017

Lees meer

Niet sluitende rittenregistraties

08 juni 2017

Lees meer

Niet sluitende rittenregistraties

08 juni 2017

Lees meer

Rapport kwalificatie arbeidsrelatie

08 juni 2017

Lees meer

Start onderneming met behoud van uitkering

08 juni 2017

Lees meer

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

06 juni 2017

Lees meer

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

06 juni 2017

Lees meer

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

02 juni 2017

Lees meer

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

02 juni 2017

Lees meer

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

31 mei 2017

Lees meer

Verkapte winstuitdeling

31 mei 2017

Lees meer

Verkapte winstuitdeling

31 mei 2017

Lees meer

Verkapte winstuitdeling

31 mei 2017

Lees meer

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

31 mei 2017

Lees meer

Verkapte winstuitdeling

31 mei 2017

Lees meer

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

31 mei 2017

Lees meer

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

31 mei 2017

Lees meer

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

24 mei 2017

Lees meer

Ontslag op staande voet vernietigd

24 mei 2017

Lees meer

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

24 mei 2017

Lees meer

Ontslag op staande voet vernietigd

24 mei 2017

Lees meer

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

24 mei 2017

Lees meer

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

24 mei 2017

Lees meer

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

18 mei 2017

Lees meer

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

18 mei 2017

Lees meer

Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

18 mei 2017

Lees meer

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

18 mei 2017

Lees meer

Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

18 mei 2017

Lees meer

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

18 mei 2017

Lees meer

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

18 mei 2017

Lees meer

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

18 mei 2017

Lees meer

Vermogensetikettering woonhuis

11 mei 2017

Lees meer

Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan

11 mei 2017

Lees meer

Nultarief omzetbelasting niet van toepassing

11 mei 2017

Lees meer

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

11 mei 2017

Lees meer

Regeling meerlingenverlof naar Verzamelwet SZW 2018

11 mei 2017

Lees meer

Vermogensetikettering woonhuis

11 mei 2017

Lees meer

Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan

11 mei 2017

Lees meer

Nultarief omzetbelasting niet van toepassing

11 mei 2017

Lees meer

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

11 mei 2017

Lees meer

Regeling meerlingenverlof naar Verzamelwet SZW 2018

11 mei 2017

Lees meer

Bijtelling privégebruik auto voor werknemer met fysieke beperkingen

10 mei 2017

Lees meer

Bijtelling privégebruik auto voor werknemer met fysieke beperkingen

10 mei 2017

Lees meer

Koerswinst op dividendvordering

04 mei 2017

Lees meer

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

04 mei 2017

Lees meer

Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?

04 mei 2017

Lees meer

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

04 mei 2017

Lees meer

Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?

04 mei 2017

Lees meer

Koerswinst op dividendvordering

04 mei 2017

Lees meer

Beantwoording vragen fiscale gevolgen wijziging huwelijksgoederenrecht

02 mei 2017

Lees meer

Beantwoording vragen fiscale gevolgen wijziging huwelijksgoederenrecht

02 mei 2017

Lees meer

Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

26 april 2017

Lees meer

Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

26 april 2017

Lees meer

Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

26 april 2017

Lees meer

Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

26 april 2017

Lees meer

Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

26 april 2017

Lees meer

Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

26 april 2017

Lees meer

In dienst nemen uitzendkracht en payrollwerknemer

20 april 2017

Lees meer

In dienst nemen uitzendkracht en payrollwerknemer

20 april 2017

Lees meer

Transitievergoeding zieke werknemer

20 april 2017

Lees meer

Transitievergoeding zieke werknemer

20 april 2017

Lees meer

Sectorindeling werknemersverzekeringen

20 april 2017

Lees meer

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

20 april 2017

Lees meer

Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd

20 april 2017

Lees meer

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

20 april 2017

Lees meer

Sectorindeling werknemersverzekeringen

20 april 2017

Lees meer

Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd

20 april 2017

Lees meer

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

14 april 2017

Lees meer

Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

13 april 2017

Lees meer

Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

13 april 2017

Lees meer

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

13 april 2017

Lees meer

Cao-voorziening bij ontslag

13 april 2017

Lees meer

Cao-voorziening bij ontslag

13 april 2017

Lees meer

Kamerbrief ontwikkelingen WGA en ZW

12 april 2017

Lees meer

Kamerbrief ontwikkelingen WGA en ZW

12 april 2017

Lees meer

Verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

11 april 2017

Lees meer

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding

11 april 2017

Lees meer

Verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

11 april 2017

Lees meer

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding

11 april 2017

Lees meer

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

06 april 2017

Lees meer

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

06 april 2017

Lees meer

Vermogensetikettering woning ondernemer

06 april 2017

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

06 april 2017

Lees meer

Gebreken in administratie

06 april 2017

Lees meer

Gebreken in administratie

06 april 2017

Lees meer

Vermogensetikettering woning ondernemer

06 april 2017

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

06 april 2017

Lees meer

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

06 april 2017

Lees meer

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

06 april 2017

Lees meer

Verhuur auto door werkgever aan werknemer

05 april 2017

Lees meer

Verhuur auto door werkgever aan werknemer

05 april 2017

Lees meer

Recht op transitievergoeding

30 maart 2017

Lees meer

Bovenmatige kilometervergoeding

30 maart 2017

Lees meer

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

30 maart 2017

Lees meer

Ontheffing concurrentiebeding

30 maart 2017

Lees meer

Middelingsverzoek te laat ingediend

30 maart 2017

Lees meer

Middelingsverzoek te laat ingediend

30 maart 2017

Lees meer

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

30 maart 2017

Lees meer

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

30 maart 2017

Lees meer

Bovenmatige kilometervergoeding

30 maart 2017

Lees meer

Ontheffing concurrentiebeding

30 maart 2017

Lees meer

Middelingsverzoek te laat ingediend

30 maart 2017

Lees meer

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

30 maart 2017

Lees meer

Recht op transitievergoeding

30 maart 2017

Lees meer

Inhouding dividendbelasting

23 maart 2017

Lees meer

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

23 maart 2017

Lees meer

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

23 maart 2017

Lees meer

Inhouding dividendbelasting

23 maart 2017

Lees meer

Eén of meer prestaties?

16 maart 2017

Lees meer

Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte

16 maart 2017

Lees meer

Overbruggingsregeling transitievergoeding

16 maart 2017

Lees meer

Eén of meer prestaties?

16 maart 2017

Lees meer

Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte

16 maart 2017

Lees meer

Overbruggingsregeling transitievergoeding

16 maart 2017

Lees meer

Aanlevertermijn en verwerkingstijd salarissen

14 maart 2017

Lees meer

Aanlevertermijn en verwerkingstijd salarissen

14 maart 2017

Lees meer

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen

09 maart 2017

Lees meer

Onderzoek KvK onder zzp’ers

09 maart 2017

Lees meer

Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

09 maart 2017

Lees meer

Onderzoek KvK onder zzp’ers

09 maart 2017

Lees meer

Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

09 maart 2017

Lees meer

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen

09 maart 2017

Lees meer

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting

02 maart 2017

Lees meer

Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto

02 maart 2017

Lees meer

Belastingvrij schrappen vordering op dga?

02 maart 2017

Lees meer

Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto

02 maart 2017

Lees meer

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting

02 maart 2017

Lees meer

Belastingvrij schrappen vordering op dga?

02 maart 2017

Lees meer

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

23 februari 2017

Lees meer

Verhuur studentenkamers

23 februari 2017

Lees meer

Nietig proeftijdbeding

23 februari 2017

Lees meer

Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen

23 februari 2017

Lees meer

Derde nota van wijziging wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet

23 februari 2017

Lees meer

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

23 februari 2017

Lees meer

Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen

23 februari 2017

Lees meer

Verhuur studentenkamers

23 februari 2017

Lees meer

Nietig proeftijdbeding

23 februari 2017

Lees meer

Derde nota van wijziging wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet

23 februari 2017

Lees meer

Risico’s van overname lijfrenteverplichting

17 februari 2017

Lees meer

Risico’s van overname lijfrenteverplichting

17 februari 2017

Lees meer

Onttrekking aan het vermogen van de bv

16 februari 2017

Lees meer

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen vervallen per 1 april 2017

16 februari 2017

Lees meer

Onttrekking aan het vermogen van de bv

16 februari 2017

Lees meer

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen vervallen per 1 april 2017

16 februari 2017

Lees meer

Tip voor het online salarisportal

15 februari 2017

Lees meer

Tip voor het online salarisportal

15 februari 2017

Lees meer

Voortgang overgang salarissoftware

15 februari 2017

Lees meer

Voortgang overgang salarissoftware

15 februari 2017

Lees meer

Aanpassing Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door Eerste Kamer

14 februari 2017

Lees meer

Aanpassing Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door Eerste Kamer

14 februari 2017

Lees meer

Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen

09 februari 2017

Lees meer

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

09 februari 2017

Lees meer

Factuur uitgereikt voor aanvang prestatie

09 februari 2017

Lees meer

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

09 februari 2017

Lees meer

Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen

09 februari 2017

Lees meer

Factuur uitgereikt voor aanvang prestatie

09 februari 2017

Lees meer

Uitbreiding kraamverlof partner

08 februari 2017

Lees meer

Uitbreiding kraamverlof partner

08 februari 2017

Lees meer

Onzakelijke lening

02 februari 2017

Lees meer

Oproep om papieren correspondentie van Belastingdienst

02 februari 2017

Lees meer

Aanpak belastingontduiking

02 februari 2017

Lees meer

Box 3-heffing blijft voor 2014 overeind

02 februari 2017

Lees meer

Onzakelijke lening

02 februari 2017

Lees meer

Oproep om papieren correspondentie van Belastingdienst

02 februari 2017

Lees meer

Box 3-heffing blijft voor 2014 overeind

02 februari 2017

Lees meer

Bestelauto’s bleven na werktijd op bedrijfsterrein achter

26 januari 2017

Lees meer

Aanpassing voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

26 januari 2017

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst innovatiebox

26 januari 2017

Lees meer

Aanpassing voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

26 januari 2017

Lees meer

Bestelauto’s bleven na werktijd op bedrijfsterrein achter

26 januari 2017

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst innovatiebox

26 januari 2017

Lees meer

Eindheffingsregeling hoge ontslagvergoedingen

25 januari 2017

Lees meer

Ontslag op staande voet en vordering transitievergoeding

25 januari 2017

Lees meer

Door onbevoegde controleur verricht onderzoek levert ontoelaatbaar bewijs op

25 januari 2017

Lees meer

Ontslag op staande voet en vordering transitievergoeding

25 januari 2017

Lees meer

Door onbevoegde controleur verricht onderzoek levert ontoelaatbaar bewijs op

25 januari 2017

Lees meer

Eindheffingsregeling hoge ontslagvergoedingen

25 januari 2017

Lees meer

Transitievergoeding

19 januari 2017

Lees meer

Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

19 januari 2017

Lees meer

Terugvordering uitkering van werkgever

19 januari 2017

Lees meer

Proefprocedure box 3

19 januari 2017

Lees meer

Liquidatie-uitkering bv aan in België wonende aandeelhouder hier belast

19 januari 2017

Lees meer

Overdracht aandelen aan bv voor te lage waarde

19 januari 2017

Lees meer

Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

19 januari 2017

Lees meer

Terugvordering uitkering van werkgever

19 januari 2017

Lees meer

Proefprocedure box 3

19 januari 2017

Lees meer

Liquidatie-uitkering bv aan in België wonende aandeelhouder hier belast

19 januari 2017

Lees meer

Overdracht aandelen aan bv voor te lage waarde

19 januari 2017

Lees meer

Dochter kan niet verplicht worden om mantelzorg te verlenen

18 januari 2017

Lees meer

Dochter kan niet verplicht worden om mantelzorg te verlenen

18 januari 2017

Lees meer

Goedkeuring schulden en vruchtgebruik in box 3

12 januari 2017

Lees meer

Nieuwe loonbelasting- en premietabellen

12 januari 2017

Lees meer

Gebruikelijk loon en pensioenuitkering

12 januari 2017

Lees meer

Verlaging pensioenrechten leidt tot heffing loonbelasting

12 januari 2017

Lees meer

Goedkeuring schulden en vruchtgebruik in box 3

12 januari 2017

Lees meer

Gebruikelijk loon in 2017

12 januari 2017

Lees meer

Nieuwe loonbelasting- en premietabellen

12 januari 2017

Lees meer

Gebruikelijk loon en pensioenuitkering

12 januari 2017

Lees meer

Verlaging pensioenrechten leidt tot heffing loonbelasting

12 januari 2017

Lees meer

Gebruikelijk loon in 2017

11 januari 2017

Lees meer

Onderzoek naar samenvoeging MIA en Vamil

05 januari 2017

Lees meer

Lage-inkomensvoordeel

05 januari 2017

Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting

05 januari 2017

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting

05 januari 2017

Lees meer

Investeringsaftrek 2017

05 januari 2017

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen

05 januari 2017

Lees meer

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

05 januari 2017

Lees meer

Bedragen kindregelingen

05 januari 2017

Lees meer

Pensioen in eigen beheer

05 januari 2017

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting

05 januari 2017

Lees meer

Bedragen kindregelingen

05 januari 2017

Lees meer

Lage-inkomensvoordeel

05 januari 2017

Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting

05 januari 2017

Lees meer

Onderzoek naar samenvoeging MIA en Vamil

05 januari 2017

Lees meer

Investeringsaftrek 2017

05 januari 2017

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen

05 januari 2017

Lees meer

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

05 januari 2017

Lees meer

Pensioen in eigen beheer

05 januari 2017

Lees meer

Transitievergoeding

04 januari 2017

Lees meer

Transitievergoeding

04 januari 2017

Lees meer

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

22 december 2016

Lees meer

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

22 december 2016

Lees meer

Formaliseren telefonische intrekking bezwaar

22 december 2016

Lees meer

Formaliseren telefonische intrekking bezwaar

22 december 2016

Lees meer

Belastingplan 2017 aangenomen

22 december 2016

Lees meer

Belastingplan 2017 aangenomen

22 december 2016

Lees meer

Stemming afschaffing pensioen in eigen beheer uitgesteld

21 december 2016

Lees meer

Oproep tot directe handhaving DBA bij kwaadwillende opdrachtgevers

21 december 2016

Lees meer

Stemming afschaffing pensioen in eigen beheer uitgesteld

21 december 2016

Lees meer

AOW-pensioenoverzicht en gewijzigde aanvangsleeftijd opbouw

21 december 2016

Lees meer

Oproep tot directe handhaving DBA bij kwaadwillende opdrachtgevers

21 december 2016

Lees meer

AOW-pensioenoverzicht en gewijzigde aanvangsleeftijd opbouw

21 december 2016

Lees meer

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet

21 december 2016

Lees meer

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet

21 december 2016

Lees meer

Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken

15 december 2016

Lees meer

Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

15 december 2016

Lees meer

Voortgang wijziging Arbeidsomstandighedenwet

15 december 2016

Lees meer

Wanneer geldt het lage tarief overdrachtsbelasting?

15 december 2016

Lees meer

Wanneer geldt het lage tarief overdrachtsbelasting?

15 december 2016

Lees meer

Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken

15 december 2016

Lees meer

Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

15 december 2016

Lees meer

Voortgang wijziging Arbeidsomstandighedenwet

15 december 2016

Lees meer

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

14 december 2016

Lees meer

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

14 december 2016

Lees meer

Nieuw bij FLS: Frank van Schinkel

14 december 2016

Lees meer

Nieuw bij FLS: Frank Schinkel

14 december 2016

Lees meer

Het team van Fiscount Loonservice wenst u een voorspoedig 2017

14 december 2016

Lees meer

Het team van Fiscount Loonservice wenst u een voorspoedig 2017

14 december 2016

Lees meer

Voortgang Belastingplan 2017 c.s.

14 december 2016

Lees meer

Voortgang Belastingplan 2017 c.s.

14 december 2016

Lees meer

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof partner

08 december 2016

Lees meer

Geen bijtelling aangegeven, hof vernietigt opgelegde boete

08 december 2016

Lees meer

Aan- en verkoop van motorboten was werkzaamheid

08 december 2016