Kantoornieuws

(Thuis-)werkplekken: geen beleid kan forse boetes opleveren!

Door de coronacrisis werken veel werknemers thuis óf op hun vaste werkplek met extra maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het arbobeleid binnen de organisatie, of uw medewerkers nu thuis werken of op hun normale werklocatie. Voor de meeste werknemers geldt dat zij thuis in andere omstandigheden werken. Hoe zorgt u ervoor dat de werkplek ‘coronaproof’ is? En welke afspraken zijn verder verstandig om vast te leggen met thuiswerkers?

De inspectie SZW gaat werkgevers in 2021 intensief controleren op naleving van de Arbowet. Geen of ontoereikend arbobeleid kan forse boetes opleveren!

Met deze mailing informeren wij u over het belang van beleid en regels rondom thuiswerken.

Wet- en regelgeving

Sinds 1 december 2020 is de wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden aangevuld met de plicht voor werkgevers om te voorkomen dat werknemers in de werksituatie besmet kunnen raken met het coronavirus. Werkgevers moeten de besmettingsrisico’s inventariseren en in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) vastleggen. Ook moeten ze een plan van aanpak maken met maatregelen om die coronarisico’s weg te nemen, om de maatregelen uit te voeren en toezicht te houden op de naleving ervan.

De Inspectie SZW heeft op haar website bekendgemaakt dat de controles bij werkgevers in 2021 vooral gericht zullen zijn op die verplichtingen – en daarmee op de vraag of werkgevers ‘coronaproof’ werken. Het standaard boetebedrag voor het ontbreken van een RI&E is € 4.500 per overtreding en € 3.000 voor een ontbrekend plan van aanpak. Ontbreken beide, dan levert dat dus een totaal boetebedrag op van € 7.500. Indien in de arbeidssituatie besmettingsgevaren met het coronavirus bestaan en werkgevers het in ernstige mate nalaten om maatregelen te nemen, kan de Inspectie SZW de werkzaamheden stilleggen of de onderneming sluiten.

Thuiswerken

Vooropgesteld moet worden dat een werkgever altijd moet zorgen dat een werknemer geen lichamelijke of psychische schade oploopt tijdens de uitvoering van zijn werk (zorgplicht). Dit geldt voor alle werkplekken, of dit nu een kantoor, ziekenhuis, werkplaats of de thuiswerkplek betreft.

Werkgevers moeten dus ook in de huidige situatie zo veel als mogelijk er voor zorgen dat de werknemer thuis een ergonomisch ingerichte werkplek heeft. Er moeten zoveel als mogelijk middelen en faciliteiten verstrekken die de werknemer nodig heeft om zijn werk te doen. Daarnaast is het verstandig maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven zodat een werknemer op een gezonde manier thuis kan werken. Op het arboportaal van de overheid is meer informatie opgenomen over de richtlijnen uit het Arbobesluit.

Naast Arbo-richtlijnen zijn er ook praktische afspraken die een rol spelen bij thuiswerken. Afspraken die soms een nadere invulling behoeven vanwege de thuiswerkplek: de reiskostenvergoeding, ziekmelden, bereikbaarheid en omgang met geleende materialen van de werkgever.

Om ervoor te zorgen dat de thuiswerkers op de hoogte zijn van alle richtlijnen, kan een thuiswerkregeling toegevoegd worden aan het personeelshandboek. Afspraken met individuele werknemers kunnen worden vastgelegd in een thuiswerkovereenkomst.

Advies

In uw belang adviseren wij om actie te ondernemen op bovengenoemde onderwerpen. Fiscount Loonservice kan u hierbij ondersteunen en adviseren, zowel over HR- als fiscaal gerelateerde vragen. We maken u wegwijs in de regels rondom de RI&E en het plan van aanpak en geven u advies over het thuiswerkbeleid dat u voert en bijbehorende vergoedingen. Ook kunnen we u helpen aan (model)overeenkomsten of (model)regelingen.

Neemt u voor adviesvragen contact op met Lia Derksen of Machteld Vlot, onze HR-adviseurs. Dat kan telefonisch via 0318-559529 (keuze 4) of via email: lderksen@fiscountloonservice.nl of mvlot@fiscountloonservice.nl.

 

Bron: | Team Fiscount Loonservice Tue, 02 Feb 2021 12:11:01 +0100