De inhoud van onze e-mailberichten is slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en bevat informatie die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is, is (verdere) verspreiding, mededeling, gebruikmaking, openbaarmaking en vermenigvuldiging van dit bericht verboden. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen,
verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen en het originele bericht te vernietigen. Fiscount Loonservice B.V. handelt onder de naam Fiscount Loonservice en is gevestigd te Veenendaal. De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30193514. De algemene voorwaarden, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen, zijn op alle opdrachten van toepassing met uitsluiting van andere algemene voorwaarden. Zij worden op verzoek toegezonden en zijn te vinden op de homepage, www.fiscountloonservice.nl.
Fiscount Loonservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van virussen, bekend worden van gegevens of enige andere schade, hoe ook ontstaan in verband met het gebruik van e-mail als communicatiemiddel.